2

Anställda

1

Plats

893

MSEK Omsättning

Utvecklingen var relativt stabil under året, med viss volatilitet relaterat till politiska faktorer som påverkat handelspolitiken på vissa marknader. Stena Metal Inc. visar tillväxt både i försäljning och lönsamhet och adderade en handfull nya nyckelkunder. Fortfarande svarar ett relativt litet antal kunder och leverantörer för huvuddelen av omsättningen, där långsiktiga relationer utgör basen.

Under de senaste åren har banden med affärspartners stärkts ytterligare genom att bolaget gått ifrån traditionella handelsmetoder till att främst arbeta på en öppen bok-bas. Stena Metal Inc. faciliterar direktkontakt mellan leverantörer och kunder, med målet att tillhandahålla tjänster som är till nytta för båda parter. Bolaget hjälper sina producenter att hitta och förhandla med kunder, och tillhandahåller även stöd inom logistisk, transport samt finansiering av kundens produkter.

stenametalinc.com