246

Anställda

15

Platser

2 360

MSEK Omsättning

Stena Ståls e-handelslösning har under året fortsatt att utvecklas, och fler kunder använder nu plattformen. En stor fördel är att kunderna inte bara har tillgång till Stena Ståls sortiment, utan också direkt tillgång till stål från bolagets europeiska samarbetspartners. Stena Stål samarbetar med ledande stålproducenter för att säkerställa att produkterna håller en hög kvalitet och är konkurrenskraftiga.

Tack vare omfattande materialkunskap och ett brett sortiment, i kombination med förståelse för produkter och processer, skapas värde för såväl kunder som kunders kunder. Under året har ytterligare strategiska samarbeten inom logistik och lager skapats, bland annat med danska och tyska grossister. Genom att bolaget erbjuder en logistik som löpande förser kunderna med rätt service kan kunderna fokusera på sin produktion och kärnverksamhet.

stenastal.se