19

Anställda

2

Platser

5 763

MSEK Omsättning

Oljebolagen och sjöfartsnäringen står inför stora förändringar som en följd av det internationella svaveldirektiv som träder i kraft 2020. Svavelhalten i fartygsbränsle kommer att sänkas från 3,5 till 0,5 procent. För att möta detta krävs stora investeringar, exempelvis i ombyggnation av fartyg och i nya typer av bränslen. Stena Oil investerar i ett nytt fartyg med högre kapacitet och är drivande i framtagandet av bränslen som möter kraven i svaveldirektivet.

Under året har Stena Oil också tecknat avtal med Frederikshavns Hamn om en ny terminal för marina bränslen, helt anpassad till det nya svaveldirektivet. Med en kapacitet på 75 000 kubikmeter blir oljeterminalen störst i Skandinavien.

Den nya terminalen blir även ny bas för Stena Oils uppdrag för EMSA (European Maritime Safety Agency), där bolaget har åtagit sig att på kort tid kunna ställa upp med fartyg och utrustning för sanering vid oljeutsläpp i de skandinaviska farvattnen.

stenaoil.com