150

Anställda

2

Platser

260

MSEK Omsättning

Affärsområdet är relativt nytt i koncernen och verksamheterna Nybro och Molkom har under året sammanförts till en enhet. Genom att nyttja den gemensamma kapaciteten bättre blir erbjudandet till kunderna mer attraktivt. Automatiseringsarbetet pågår, vilket bland annat möjliggör tillverkning av längre serier. En högre grad av automation frigör dessutom resurser som kan användas för mer komplexa arbetsuppgifter.

Under året fick Stena Components en stor order kopplad till rivningen av två reaktorer på Oskarshamns kärnkraftverk. För förvaringen av rivningsmaterialet krävs specialbyggda containrar med extremt tjocka väggar som hindrar strålning. Att hantera och bearbeta grovplåt för 20 ton tunga containrar kräver både kunskap och särskild utrustning.

stenacomponents.se