6

Anställda

2

Platser

Koncernens externa finansiering sker via obligationsmarknaden och banksystemet. Under året emitterade Stena Metallkoncernen sin första gröna obligation. Beloppet är på 800 miljoner kronor och löptiden fem år. Summan är öronmärkt för Stena Nordic Recycling Center. Ny teknik installeras löpande för att följa med industrins snabba utveckling och för att behålla ledningen inom industriell återvinning med så hög återvinningsgrad som möjligt.

Det gröna ramverket följer Green Bond Principles och har granskats av ett oberoende analysinstitut och har fått det högsta betyget: Dark Green. Det betyget ges till projekt och lösningar som lever upp till den långsiktiga visionen för en framtid med låga koldioxidutsläpp och minskad klimatpåverkan.

stenametall.se/investor-relations