3 126

Anställda

173

Platser

14 918

MSEK Omsättning

Stena Recycling samlar in material och produkter från över 100 000 kunder i olika branscher och återvinner material som järn, metaller, elektronik, plast, papper och blandat avfall. De råvaror som återvunnits säljs sedan till stålverk, pappersbruk och annan industri där de blir insatsvaror i nya produkter.

Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är en av Europas modernaste återvinningsanläggningar, och utgör navet i koncernens industriella materialåtervinning. Anläggningen innebär ett stort steg framåt för effektiv resurshantering och bidrar med stor nytta för miljön och kunderna. Resultatet är ökad materialåtervinning och produktion av råvaror med hög och jämn kvalitet. Samtidigt minskas andelen restavfall som behöver läggas på deponi.

Marknaden för återvunnen plast kommer att öka. Stena Recycling investerar därför i utveckling av nya processer för plaståtervinning vid Stena Nordic Recycling Center, för att bidra till en ökad återvinning av fler plaster.

Genom tjänsterna Stena Resource Management och Design för återvinning kan Stena Recycling utveckla kundens produktion och produktutveckling för att frigöra dolda värden.

stenarecycling.se