93

Anställda

1

Plats

1 360

MSEK Omsättning

Den aluminiumråvara som Stena Aluminium producerar är till 100 procent baserad på återvinning. En stor fördel med aluminium är att det går att återvinna hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper. Dessutom sker återvinningen av aluminium med mycket låg energiförbrukning jämfört med framställning av aluminium från jungfrulig råvara. Detta tillsammans med att materialet är hållbart när det används innebär stora fördelar i en cirkulär ekonomi.

Merparten av produktionen används i fordonsindustrin som successivt har ökat innehållet av aluminium, för att reducera vikt och därmed energiförbrukning och utsläpp från bilarna. Den största delen av Stena Aluminiums produktion levereras som aluminiumtackor, men bolaget erbjuder också flytande aluminium direkt till kundens gjuteri vilket innebär minskad energiförbrukning. Under de tio senaste åren har detta inneburit 5 260 ton mindre koldioxidutsläpp.

Vid framställning av återvunnet aluminium bildas saltslagg. Återvinningen av saltslaggen sker i Tyskland varifrån det transporteras tillbaka till Stena Aluminium. Sedan september 2018 sker transporterna via tåg, vilket medför runt 70 procent lägre koldioxidutsläpp.

stenaaluminium.com/sv